Board and Administration

GNCA Board of Directors 2021-2022

 • Chair: Qiufang Cheng
 • Legal Counsel: Frank Xue
 • Secretary: Prince Huang
 • Members: Dave Carini, Jiayun Chen, Ning Guo, Qiao Han, Christine Lai, Feng Li, Joan Li, Li Weaver, Jinggang Yin, Fang Yu, Yan Zhao, Guanping Zheng

GNCA Team 2021-2022

 • President: Christine Lai
 • Vice Presidents: Jinggang Yin, Fang Yu
 • Event Committee Lead: Jinggang Yin
  • Event Group Lead: Jinggang Yin
   • Co-Lead: Fang Yu, Xiuqi Zhang
   • Members: Mingfang Ao, Lan Hu, Fuxue Xin, Eunice Xu
   • Photography: Lei Qian, Rong Yang, Tao Yang
  • GNCA Nashville Friends WeChat Group Administrators: Fang Yu, Eunice Xu, Jingqi Mei
  • GNCA Youth Volunteer Association Advisor: Fang Yu
 • Marketing Committee Lead: Dave Carini
  • Members: Qiufang Cheng, Eunice Xu, Joanna Zhou, Max Zhu
  • IT Group: Hongli He, Lei Qian
  • Journal Group
   • Editor-in-chief: Jessica Su
   • Editors: Jia Bi, Lei Ding, Fuxue Xin, Weiping Shi, Christine Yu, Fontaine Zhong
   • Typographic design: Hongli He, Lei Qian, Anna Li
 • Outreach Committee Lead: Prince Huang
  • Members: Seth Yu, Rui Chen, Susannah Matthews (Summer Intern)
 • Finance Committee Lead: Vivien Zhao
  • Members: Jiayun Chen, Yi Guo, Bangchi Shi
 • General Affairs Committee Lead: Xiuqi Zhang